องคมนตรีดูความคืบหน้าการทดลองกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนด้วยสารสกัดจากสมุนไพร